STAPPENPLAN TAILOR MADE

Met VILLAWORK werken we met een 12 stappenplan.

De voorwaarde is dat u een optie of in het bezit bent van een vrije kavel met bijbehorende kavelpaspoort, alsmede dat het een villa van minimaal 1000 m3 groot moet gaan worden.

Stap 1

Kennismaking

We nodigen u uit voor een kennismaking bij ons op kantoor.

In deze sessie nemen we u mee in de wereld van VILLAWORK en informeren we u over onze unieke werk- en bouwwijze. Wij laten u de bijna onbegrensde mogelijheden in stijl en architectuur zien waarna u kunt besluiten een ontwerp op maat te laten maken. Hiervoor sluiten we een Ontwerp-overeenkomst met elkaar af.

Stap 2

Intake

Onze architect stelt samen met u het programma van eisen op voor de nieuw te bouwen villa. Op basis van uw wensen maakt onze architect een schetsontwerp, rekening houdend met de voorschriften van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van de gemeente.

Stap 3

Schetsontwerp

Het ontwerp wordt aan u gepresenteerd en zo nodig aangepast. Er wordt een 1e bouwkostenraming opgesteld op basis van het schetsontwerp. Na uw goedkeuring wordt het ontwerp ingediend bij de Welstandscommissie voor een Preadvies. Na een positief welstandadvies kunt u besluiten met ons een engineeringsovereenkomst aan te gaan.

Stap 4

Voorlopig Ontwerp

We engineeren het ontwerp bouwkundig uit in ons 3D Bouw Informatie Systeem. Met behulp van Virtual-Reality , plattegronden, gevelbeelden en 360 graden foto’s bespreken we het ontwerp. Vanuit de 3D modellen wordt een gedetailleerde bouwkosten ontwerpbegroting opgesteld.

Stap 5

Definitief Ontwerp

De gewenste aanpassingen op het Voorlopig Ontwerp worden verwerkt in onze 3D modellen. Het hoofdleiding tracé voor de Technische Installatie wordt ontworpen.

In een 2e overleg presenteren we het aangepaste ontwerp met behulp van Virtual - Reality. Eventuele kleine aanpassingen worden verwerkt tot een Definitief Ontwerp. Ter ondersteuning worden 360o interieurfoto’s en exterieur perspectieven beschikbaar gesteld

Stap 6

Technische uitwerking

De sonderingen worden uitgevoerd en de constructie berekeningen gemaakt. De hoofdraagconstructie wordt uitgewerkt in onze 3D Modellen.

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning worden alle benodigde berekeningen en tekeningen gemaakt en de omgevingsvergunning ingediend.

De werktuigbouwkundige installatie en de elektrotechnische installatie worden in onze modellen tot een 1.0 versie uitgewerkt.

Stap 7

Prijsvorming

Op basis van de gemaakte stukken maken wij een bouwofferte en besluit U of u uw VILLAWORK villa door ons wilt laten realiseren, waarna we overgaan tot het opstellen van de aannemingsovereenkomst.

Stap 8

Afstemmen technische installaties

Na de aannemingsovereenkomst gaan we de technische installaties verfijnen en afstemmen op uw interieur- en comfort wensen.

Stap 9

Aandacht aan details

Na het afstemmen van het installatiewerk gaan we met u aan tafel om de afwerking van de wanden, vloeren, de plafonds en de keuze van de binnendeuren te bespreken.

Stap 10

Start productie bouwkundige casco

Na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning starten we met de productie van het bouwkundige casco. We bereiden de bouw voor, waarna we starten met de realisatie van uw VILLAWORK villa.

Stap 11

Realisatie in drie bouwfases

Tijdens de realisatie bezoeken we samen met u in de 3 verschillende bouwfases uw villa. Wij informeren u over de voortgang bouw. Tussentijds worden er kwaliteitscontroles uitgevoerd op onderdelen die later niet meer controleerbaar zijn.

Stap 12

Kwaliteitscontrole en oplevering

Wanneer uw villa gereed is, voeren we een kwaliteitscontrole uit en wordt uw VILLAWORK villa opgeleverd.

VILLAWORK is een initiatief van MOD-invest en BouwXS voortgekomen uit de toenemende
vraag naar premium ready to build villaвЂôs met een enorme keuzevrijheid.DisclaimerOntwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment & CMS: Haagen Internet